Werkwijze

 

Ik werk om te komen tot een gastvrije organisatie met drie modules. Modules die in het verlengde van elkaar liggen, maar ook prima als losstaande modules kunnen worden ingezet.

Daarnaast kunt u mij inzetten als trainer en/of consultant op elk deelgebied uit onderstaande modules. Denk hier bijvoorbeeld aan een bedrijfsbezoek om te leren van een ander bedrijf. Ik kan voor u een klantevent faciliteren om meer te weten te komen wat u klant echt van uw dienstverlening vindt. Ook verzorg ik (management)trainingen op het gebied van vaardigheden en begeleid ik teams al dan niet in een transitie. 

 

Module 1
 
 
 
SCAN
 
 
Hoe gastvrij is uw organisatie

op

dit moment?


Ik zal uw organisatie op een aantal punten onder de loep nemen.

Ik schets waar u nu als organisatie staat op het gebied van gastvrijheid en definieer het  mogelijke verbeter potentieel.

 

 

Ik maak  bijvoorbeeld gebruik van de volgende

methodieken:

 


- Mystery shopping/calling
- Visuele scan
- Interview medewerkers
- Interview management
- Klantfeedback (bv klantarena)

 

Module 2

 

 

 

VAARDIGHEDEN

 

 

Welke vaardigheden van uw medewerkers kunnen we (verder) ontwikkelen?

Op basis van de huidige vaardigheden van de medewerkers bepalen we samen welke ontwikkeling nodig is om te komen tot de gastvrije medewerker.

 

 

Ik bied trainingen aan binnen onderstaande gebieden van gastvrijheid:

 


- Persoonlijk leiderschap
- Effectief communiceren
- Emotionele intelligentie
- Commerciële vaardigheden
- Klantgericht adviseren

Module 3

 

 

 

ORGANISATIE

 

 

Hoe creëren wij samen een cultuur van continu verbeteren ten behoeve van de klant?

Een gastvrije organisatie begint met het formuleren van een visie op gastvrijheid. Vanuit deze visie bepalen we de strategie. Dit pellen we vervolgens af naar heldere doelen.

 

 

Samen in uw organisatie  aan de slag met gastvrijheid op de volgende onderdelen:- Medewerker
- Management
- Processen
- Omgeving
- Product / Dienst

VOLG ME